mercredi 23 avril 2014

Het Rathaus van Aachen: gotiek -barok- neogotiek

Dürer Rathaus Aken
Onze sint lucassers hebben eind 19° eeuw van de absolute katholieke meerderheid in België gebruikt gemaakt om overal neogotieke bouwsels neer te poten of onder het voorwendsel van restauraties gothische kantelen op barokke gebouwen te zetten. Mijn broer Jozef volgt Delacenserie op de voet in Brugge. Ik volg de sporen van Delsaux in het Luikse. Maar de top van de neogotiek is niet Brugge die scone of Luik, maar wel het rathaus van Aachen. Dit oorspronkelijk gotisch gebouw werd eerst gebarokiseerd en dan terug geneogotiseerd. De brochure http://www.aachen.de/fr/ts/PDF/rathaus_FR.pdf geeft daar grafisch een goed overzicht van. 
Het Brugs stadhuis werd ook heftig versleuteld (de pilaren en trap in de inkomhal,de gotische zaal,de beelden in de gevelnissen) maar vergeleken met Aken is Brugge slechts beginners neo gotiek.
 In 1350 bouwde de stad Aachen een gotisch raadhuis zoals te zien op deze gravure van Dürer 
In 1656 profiteerde de stad van een grote brand om het rathaus terug op te bouwen in een moderne barokstijl


In 1840 (Aachen was in 1815 toegewezen aan Pruisen) vroeg Willem IV aan de architect Friedrich Ark de
gevel opnieuw gothisch te maken. Een torenbrand in 1883 was een goede aanleiding om ook de torens neogotisch terug op te bouwen (zie foto p.8 van http://www.aachen.de/fr/ts/PDF/rathaus_FR.pdf)
In 1943/44 werd het stadhuis zwaar beschadigd door luchtaanvallen. De heropbouw van het hoofdportaal, het portaal van de westelijke toren en de vens­ters van de kroningszaal zijn van de hand van Ewald Matare die het neogotische gebouw heropbouwde. Voor de torens maakte in 1968 Professor Wilhelm K. Fischer  het volgende ontwerp waarvan de enige kwaliteit waarschijnlijk de goedkoop is. Dit ontwerp werd afgewezen.
ontwerp W-K Fischer
In 1979 vroeg men aan Leo Hugot nieuwe torenhelmen te ontwerpen die evenmin als het ontwerp van Fischer teruggaan op een vorige toestand. Leo Hugot heeft ook een maquette gemaakt van de dom van Aachen waar met de geschiedenis een loopje werd genomen… zie het debat en ook http://fr.wikipedia.org/wiki/Discussion:Palais_d'Aix-la-Chapelle/Article_de_qualit%C3%A9
Wij kunnen hem dus niet veel respect voor de geschiedenis toeschrijven. Het is dus deze versie die wij vandaag in Aken kunnen zien..
.

Aucun commentaire: